5 thoughts on “( One piece vietsub ) thanh niên vì ăn quên luôn bigmom 😆😆

  1. 1:58 ngươi đâu phải son goku đâu mà đòi cưỡi mây chắc đám mây đó cung fan bảy viên ngọc rồng😂😂😂

Leave a Comment