Người Trung Quốc khai thác khoáng sản và huỷ hoại môi trường tại Thanh Sơn, Phú Thọ (Clip 1…)Những người trực tiếp khai thác đều là người TQ, môi trường ở đây bị huỷ hoại nghiêm trọng…
(Like và đăng ký để xem các video tiếp theo)

source: https://familiar-ground.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://familiar-ground.com/category/bat-dong-san/

One Response

  1. Viet Hoang 09/11/2019

Add Comment