Đỗ Thị Kim Liên bị chửi ‘hành xử chợ búa’ vì ám chỉ người chỉ trích mình ‘là chó’Đỗ Thị Kim Liên bị chửi ‘hành xử chợ búa’ vì ám chỉ người chỉ trích mình ‘là chó’

Youtube:
Facebook:
Website:
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source: https://familiar-ground.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://familiar-ground.com/category/giai-tri/

39 Comments

 1. iam PAD 21/11/2019
 2. Hung Dinh 21/11/2019
 3. ZT 21/11/2019
 4. Chân Trần 21/11/2019
 5. son pham 21/11/2019
 6. H Triet Dang 21/11/2019
 7. H Triet Dang 21/11/2019
 8. Dân Tran 21/11/2019
 9. SUNG TRAN VAN 21/11/2019
 10. Duy Vu 21/11/2019
 11. Hung Nokia 21/11/2019
 12. Anh Nguyễn 21/11/2019
 13. Abulance Trân 21/11/2019
 14. Tim Nguyen 21/11/2019
 15. Loc Pham 21/11/2019
 16. Thuy Duong 21/11/2019
 17. Tuan Nguyen 21/11/2019
 18. Vinh Nguyen 21/11/2019
 19. Dinh Bui 21/11/2019
 20. Hưng Trần 21/11/2019
 21. Ba TAM 21/11/2019
 22. Duy Nguyen 21/11/2019
 23. Nguyên Phong 21/11/2019
 24. Nhung Yến 21/11/2019
 25. Long Nguyen 21/11/2019
 26. Phu Le 21/11/2019
 27. Phu Le 21/11/2019
 28. Phu Le 21/11/2019
 29. Trí Sang Đổ 21/11/2019
 30. vinh cao 21/11/2019
 31. vinh cao 21/11/2019
 32. Que68 Nha 21/11/2019
 33. Hà việt tiệp Hà việt tiệp 21/11/2019
 34. Que68 Nha 21/11/2019
 35. Quả Đỗ 21/11/2019
 36. Nguyet Do 21/11/2019
 37. Quockhanh Đang 21/11/2019
 38. Lap Phan 21/11/2019
 39. buu nguyen ngoc 21/11/2019

Add Comment