Cổ thạch-bãi đá 7 màu.| Ba ơi đi đâu đó.| Du lịch và cuộc sống Hàn Việt 38Bãi biển ở Cổ Thạch, huyện Tuy Phong là một quần thể đá và cát, có những bãi đá gồm nhiều loại đá nhỏ, tròn, dẹp, nhiều sắc màu, được người…

source: https://familiar-ground.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://familiar-ground.com/category/du-lich/

Add Comment