23 thoughts on “{Tập 3 } Hành trình chuyển giới ! Khám tâm lý tại bệnh viện 5 sao

  1. Thấy thương cho các bạn quá, mong mọi điều suông sẻ đến với các bạn, đời người chỉ sống 1 lần.. Mạnh mẽ lên các bạn nhé

  2. Em thật sự rất rất phục sự mạnh mẽ sự quyết tâm để làm chính mình các chị tuyệt vời lắm ạ

Leave a Comment