VẮCXIN QUAI BỊ | HỌC Y DƯỢC|VẮCXIN QUAI BỊ | HỌC Y DƯỢC|
Một loại vắc xin phòng quai bị được cấp phép lần đầu vào 1948; tuy nhiên, nó chỉ có hiệu quả ngắn hạn. Vắc xin cải tiến có mặt trên thị trường vào những năm 1960. Trong khi vắc xin ban đầu bất hoạt,vắc xin sau đó là vi rút sống đã được làm suy yếu. Vắc xin phòng quai bị nằm trong Danh Mục Thuốc Thiết Yếu của Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc cần có trong hệ thống y tế cơ sở. Tính đến 2007, có một số loại khác nhau được sử dụng.
#vacxin #quaibi #hocyduoc

source: https://familiar-ground.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://familiar-ground.com/category/suc-khoe/

3 Comments

  1. Quang Trung Tây Ninh HIGHSCHOOL September 21, 2019
  2. Thak Bui September 21, 2019
  3. TÙNG Channel September 21, 2019

Add Comment