2 thoughts on “Nông dân lo lắng vì cà phê vàng lá, rụng quả nghi sau khi sử dụng phân bón”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *